Errates detectades al nº 0 sobre Incapacitat pel treball

 Pàg. 1: La darrera frase del primer paràgraf, on diu "...omissions contraries als drets d'aquest problema", falta una frase entre mig i hauria de dir: "omissions contraries als drets dels treballadors. Diverses son les causes d'aquest problema,"