RESULTAT DE LES ELECCIONS 2010

 

 TECNICS

Y

ADMINISTRATIUS

COL·LEGI D'ESPECIALISTES Y NO CUALIFICATS

 

COMANDAMENTS INTERMITJOS

 

 

TOTAL (membres de C.E)

 

UGT 3 1   4
C.C.O.O 4 1 1 6
AIPS 4 0                     4      
APIHC 9   0 9
USAE 2     2
SICTESS 2     2
CGT 3 1   4
SATSE 0      
CATAC 0 0