RESULTAT DE LES ELECCIONS 2011

 

 TECNICS

I

ADMINISTRATIUS

COL·LEGI D'ESPECIALISTES I NO QUALIFICATS

 

COMANDAMENTS INTERMITJOS

 

 

TOTAL (membres de C.E)

 

UGT 2 2   4
C.C.O.O 3 1 1 5
AIPS 5 1                     6      
APIHC 8   1 9
USAE 1    
SICTESS 2     2
CGT 2 2   4
SATSE 0      La participació de vot global dels qui estaven cridats a votar ha estat del 44%,  Per col·legis, la cosa ha anat així:

Col·leg de Tècnics i Administratius              41%
Col·legi d'Especialistes                                57%
Col·legi de Comandaments                          38%

Moltes gràcies a tots i especialment als qui han confiat en nosaltres, us ho agraïm de debò i ja sabeu que estem a la vostra disposició pel que necessiteu.